Ταξίδι στην Αρχαία Ελλάδα

  • Τάξεις Γ΄ και Δ΄

Μια θεατρική παράσταση που ταξιδεύει τους μαθητές στην αρχαία Ελλάδα.

Στα χρόνια τα Αρχαϊκά θα βιώσουν στιγμές από την καθημερινή ζωή στις πόλεις της Αθήνας και της Σπάρτης, θα γνωρίσουν την τέχνη τον πολιτισμό, τις μεγάλες γιορτές, τους ολυμπιακούς αγώνες, και τα βήματα προς τη δημοκρατία.

Στα Κλασικά χρόνια θα αναπαραστήσουν τις ένδοξες μάχες των Ελλήνων κατά των Περσών, θα γνωρίσουν τα μεγάλα έργα του «χρυσού αιώνα» στην Αθήνα του Περικλή αλλά και τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πόλεμου και τα δυσάρεστα αποτελέσματα που έφεραν οι εμφύλιες συγκρούσεις.