ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ