Ένα ταξίδι στα χρόνια τα Βυζαντινά

  • Τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄

Μια θεατρική παράσταση που ταξιδεύει τους θεατές στην βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.

Ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο με ένα βυζαντινό σκαρί, οι μαθητές – ταξιδευτές, θα βιώσουν στιγμές από τα εγκαίνια της πόλης, την καθημερινή ζωή των βυζαντινών, τον Ιππόδρομο, τις φημισμένες αρματοδρομίες, από τα ιστορικά γεγονότα της στάσης του «Νίκα», από τα χρόνια του Ιουστινιανού του Ηράκλειου και του Λέοντα του Γ΄, από τους αγώνες ενάντια στους πολιορκητές – Άβαρους, Πέρσες και Άραβες και από τον ηρωισμό του αντρειωμένου Διγενή με τους ακρίτες του.

Ολοκληρώνοντας το ταξίδι τους θα συναντήσουν τις μοίρες τις βυζαντινές και θα δώσουν δίπλα στον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο την μεγάλη μάχη που οδήγησε στην άλωση της Πόλης.