Ακρόπολη

Η ξενάγηση στην Ακρόπολη με διαδραστικό τρόπο επιτυγχάνεται από έμπειρους ξεναγούς με τη χρήση των μίνι iPad και ακουστικών συσκευών. Οι μαθητές χειρίζοντας τα iPad θα ζήσουν την εμπειρία της Εικονικής Πραγματικότητας που απεικονίζει πώς ήταν πραγματικά οι ναοί και τα κτίρια της Ακρόπολης.

Επιθέτοντας σε 360º και 3D τους ανακατασκευασμένους ναούς πάνω από τα σημερινά ερείπια οι μαθητές θα είναι σε θέση να δουν κτίρια, αγάλματα και γλυπτά πλήρως ανακατασκευασμένα με αρχαία χρώματα όπως πραγματικά ήταν.